Назад

Кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда Нено Димов подписаха договор за 44 млн. лв. за подмяна на стари печки от домакинствата по ОПОС

Ще бъде финансирана подмяната на 15 000 печки на домакинствата в София

Кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор за реализиране на проект, насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух в София. Проектът ще финансира подмяната на отоплителните устройства на твърдо битово гориво на 15 000 домакинства в Столична община и е на стойност 44 млн. лв.

С проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ продължава изпълнението на мерки за подобряване на качеството на въздуха, като ще бъдат безплатно подменени отоплителните устройства на 15 000 домакинства, отопляващи се на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи като електричество, пелети, свързване към топлофикационна или газоразпределителна мрежа.

Припомняме, че в средата на февруари 2019 г. Столичната община стартира кампания за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво (дърва и въглища) на домакинствата. Чрез нея ще бъдат обхванати общо 20 000 домакинства на територията на Столична община. Кампанията ще се финансира от два финансови механизма – чрез ОПОС и чрез програма "Лайф" на Европейската комисия. Целта на кампанията е замяната на отоплителните уреди да завърши в рамките на три години. Междувременно до 13 юни 2019 г. тече срокът, в който всички собственици на жилища, които използват твърдо битово отопление, могат да подадат Образец за намерение за включване в кампанията в районната си администрация/кметството/кметски наместник по местонахождение на имота. Образецът може да бъде изтеглен и от www.sofia.bg/bitovootoplenie.

Проектът е в изпълнение на Програмата за качество на атмосферния въздух 2015 – 2020 г. на Столична община (ПКАВ), чиято обща цел е намаляване на нивата на замърсителите на въздуха.