Обратно Кметът Фандъкова провери Контролния център на „Софийска вода“

"В Контролния център на „Софийска вода“ в Бистрица в реално време се следят нивата на яз. „Искър“, яз. „Бели Искър“, водните количества, които преминават през магистралните водопроводи, пречиствателните станции, резервоарите и помпените станции, налягането и качеството на водата, както и възникналите аварии и реакция за отстраняването им." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с ръководството на „Софийска вода“, общински съветници и медии проследи възможностите на системата за контрол.

Чрез системата за контрол се следи и може да се управлява системата на действащите резервоари в София – нивото на водата в тях, системата за ранно предупреждение. Под наблюдение са и помпените станции, които се управляват дистанционно, данни от разходомерите по довеждащите и разпределителни съоръжения. Визуализирана е информацията за управление на мрежата.

Кметът Фандъкова посети и Лабораторния изпитателен комплекс на „Софийска вода“ на Пречиствателна станция „Бистрица“.

По думите на кмета Фандъкова "ключово е, когато обсъждаме възможността през водопреносната система на София да преминат допълнителни количества вода към Перник, софиянци да имат реална информация за водоснабдяването на града ни и възможностите за контрол, които сме изградили."

На 28 януари Столичният общинският съвет ще разгледа възможността през Рилския водопровод да преминават 300 литра/секунда от каналите „Манастирски“ и „Грънчар“ до резервоар „Мало Бучино – нов“ и от там през ново трасе – до Перник.

„Софийска вода“ е направила теста, който е успешен и показа, че магистралните водопроводи имат достатъчен капацитет да осигурят тези допълнителни количества.

Трасето на Рилския водопровод е 70 км и годишно по него има до 2 – 3 аварии, които се отстраняват приоритетно.

Всеки ден Акредитирана лаборатория изследва качеството на водата в София от 72 точки в града. През 2019 г. са направени 8500 проби за контрол и над 150 000 анализа на качеството на водата по различните показатели.