Обратно Кметът Фандъкова: "Проектът за оползотворяване на полученото RDF гориво за производство на топлинна енергия осигурява нуждите на 40 000 домакинства"

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е основен приоритет в работата на Столичната община през последните години

"Подобряването на качеството на атмосферния въздух е основен приоритет в работата на Столичната община през последните години и хоризонтална мярка във всичките ни проекти". Това каза Й. Фандъкова в рамките на конференция SOFAIR за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда, която се провежда на 12 – 13 октомври 2017 г. в София.

В конференцията участват Джордж Кремлис от Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, министърът на околната среда и водите Нено Димов и експерти от градовете Париж, Виена, Наймейхен, Холандия.

Кметът Фандъкова посочи, че през 2017 г., в сравнение с 2011 г., нивата на бензин, въглероден окис, серен диоксид и олово, показатели, които са сред основните предизвикателства за много от европейските градове, в София се поддържат трайно под нормите. Тези данни са резултат от множество насочени и комплексни мерки, които общината предприема: изграждането на метрото, модернизацията на градския транспорт, строителството на завода за отпадъци, работа по енергийната ефективност на сгради, изграждането и възстановяване на паркове.

Въпреки регистрираните постижения обаче, като всеки един голям град в Европейския съюз и София има своите предизвикателства, свързани с качеството на атмосферния въздух. Това са фините прахови частици. Именно в трайното намаляване на концентрацията на ФПЧ10  под нормите Столичната община концентрира всичките си усилия. От пролетта на 2017 г. Столичната община работи по нова Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух до 2020 г. В нея са заложени и се изпълняват мерки  за обновяване на градския транспорт, конкретно със закупуване на нови газови автобуси и електробуси, намаляване на емисиите от битовото отопление, разширяване на зелената система в града.

Много важен е проектът за третата фаза на завода за отпадъци, с който се предвижда оползотворяване на полученото RDF гориво за производство на топлинна енергия на територията на "Топлофикация – София" ЕАД. С инсталация ще се постигне завършеност на системата за управление на отпадъци, като се използва енергийния потенциал на отпадъци, което има екологични и социални ползи." С новата инсталацията в "Топлофикация – София" ще се осигури топлоенергия за нуждите на 40 000 домакинства и ще се намали консумацията на природен газ", каза също кметът Фандъкова.

Джордж Кремлис, ГД "Околна среда" на ЕК: Важно е изпълнението на инсталацията за производство на енергия в "Топлофикация"

Важно е продължението на проекта за завода и изпълнението на инсталацията в "Топлофикация". Трябва да сте доста по-амбициозни по разширяването на проекта в "Топлофикация". Това каза Джордж Кремлис от Генералната дирекция "Околна среда" на ЕК в рамките на SOFAIR – конференция за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда, която се провежда на 12 –13 октомври 2017 г. в София. Конференцията се организира от "Зелена София" към Столичната община.

Столичната община подготви проект за трета фаза на Завода за преработка на отпадъци, в който ще се оползотворява полученото RDF гориво за производство на топлинна енергия на територията на "Топлофикация – София" ЕАД. Проектът е по ОП "Околна среда 2014 – 2020".

"България трябва бързо и качествено да работи в посока подобряване качеството на въздуха след решението на Европейския съд", каза Кремлис. "Тези действия се предприемат от Столичната община. В тази посока се оказа много важен заводът за отпадъци, който изградихте в София. Продължаването на линиите на метрото също, както и ускоряване процеса за когенерационните мощности", посочи в изказването си Кремлис.

Кремлис подчерта, че конференцията е важна за информирането на гражданите. Подобряването на качеството на въздуха зависи от всеки, от съвместните усилия на институциите и гражданите.