Назад

Излюпиха се първите бебета в Патешкото езеро на "Княз-Борисовата градина"

Излюпиха се 6 зеленоглави патета в Патешкото езеро на "Княз-Борисовата градина". Това са първите бебета, които се появяват в езерото, след като през 2017 г. Столичната община възстанови първоначалния му облик и започна да отглежда в него зеленоглави патици.

Езерото с водоплаващите птици (Патешкото езеро) е създадено през 1972 г. През годините то променя характера и предназначението си, докато през 2017 г. (във връзка с отбелязването на 135 години парк „Княз-Борисова градина“) общината възстанови оригиналния му вид – вкл. и емблематичната за цялостния облик на мястото къща за патици, разположена на островчето в средата му. За да се създаде подходяща среда за живот на птиците, езерото беше оградено с дървена ограда, която позволи отглеждането им независимо, че паркът е предпочитано място за разходка на домашни кучета. Първите зеленоглави патици бяха предоставени на Столична община от Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Управата на „Княз-Борисова градина“ полага всекидневна грижа за отглеждането на птиците.