Назад

Фандъкова: Новите пелетни печки могат да достигнат коефициент на ефективност над 90%

Столичната община изпълнява проект за подмяна на старите домакински отоплителни уреди с нови – на пелети. Това ще намали с над 40% отделяните емисии на ФПЧ

Битовото отопление на твърдо гориво е с най-голям принос за влошеното качеството на въздуха и се счита за основния източник на емисии на фини прахови частици (ФПЧ) в България. Поради тази причина през зимния период се отчитат и най-високите концентрации на замърсителя.
"Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г. съдържа мерки, които са насочени към намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление. Такава мярка е подмяната на жилищното отопление на въглища с отопление на пелети от биомаса. За реализация на мярката Столичната община изпълнява пилотен проект за подмяна на старите домакински отоплителни уреди на 30 домакинства от район „Нови Искър“ – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на инсталирането на една от първите нови пелетни печки.
Кметът Фандъкова посочи, че нашата цел е максимално да намалим употребата на дърва и въглища с цел изпълнението на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. Това е отговорност към децата.
Кметът на София благодари на районния кмет Даниела Райчева за работата по проекта, който изпълняваме в партньорство със Сдружение "За земята".
"На база на резултатите от този проект ще можем да включим повече домакинства" – посочи също Фандъкова.
Около 2300 лева е директната полза за едно домакинство, което се е включило в проекта. Освен пелетна печка на домакинствата се осигурява нужното количество пелети за един отоплителен сезон. Гаранционният срок на печките е 2 години.
Район „Нови Искър“ беше избран за пилотен поради това, че е с най-висок брой на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища – над 7 000 домакинства.
Новите пелетни печки могат да достигнат коефициент на ефективност над 90%. Поради високата плътност и ниската влажност горенето на пелетите е ефективно, а след изгаряне остава малко количество пепел. Топлината, излъчвана при горене на пелети, е 2,5 пъти повече от топлината, излъчвана при горене на дърва. Получената пепел след изгарянето им е 20 пъти по-малко от тази, която остава след изгарянето на същото количество дърва и може да се използва за наторяване. Горенето на пелети ще намали с над 40% отделяните емисии на ФПЧ.

Фотограф: Гео Калев