Назад

108 дворни кучета са кастрирани до момента в кампанията на „Екоравновесие“ за намаляване на популацията

Кампанията стартира през месец април от район  „Нови Искър", а през месец май екипите работиха  в населените места на район „Кремиковци“.

"През тази година имаме увеличение на кастрираните дворни кучета, като само за месеците април и май броят им е нараснал на  108 кучета". Това каза директорът  на ОП „Екоравновесие“  Веселин Асенов при представянето на отчета за дейността на предприятието за месец май.  Според Веселин Асенов това показва, че все повече стопани постъпват отговорно  и припомни, че процедурата по кастриране, обезпаразитяване и поставяне на чип на дворните кучета е безплатно за стопаните им.   

От 18 юни екипите на „Екоравновесие“ ще кастрират кучета и в район "Овча купел". През месец май 31 от кучетата, настанени в приютите на „Екоравновесие”, намериха своя нов дом. Заловените безстопанствени кучета от екипи на предприятието са общо 242, като 209 от тях са кастрирани, а  198 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици (поради невъзможност да се грижат за домашния си любимец) през същия месец за настаняване в приют е предадено 1 куче. В Общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 25 кучета.

"На 30 юни в парк „Заимов” ще проведем поредната инициатива от кампанията за осиновяване на кучета от приютите на предприятието" – каза още Асенов. Кампанията е с мото „Осиновявай, не купувай!” и през тази пролет стартира в столичен Мол. През лятото ще продължи със събития на открито в парковете на София. 

Посетителите на парк „Заимов” ще могат да се запознаят с кучетата от общинския приют в с. Горни Богров. Всеки желаещ ще може да разходи куче, да му се порадва и дори да го осинови още намясто. Процедурата е облекчена и  се реализира с попълване на документи намясто единствено срещу данните от личната карта на новия собственик. Служители на „Екоравновесие” и доброволци ще разкажат на присъстващите за общинските приюти, за възможностите за разходки и осиновявания. В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание и на културата на отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци.

Веселин Асенов представи и финансов отчет за дейността на предприятието. За изминалия месец изразходваните финансови средства за дейността  на предприятието са 149 251 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарномедицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за външни услуги (поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, абонамент, автоматична телефонна централа, почистване на изгребните  ями, сервизно обслужване на автобомилите, заплати и осигуровки на работниците и служителите).