Назад

Плащаме данъци без лихви до 30 юни

До 30 юни е крайният срок, в който софиянци трябва да платят част от данъка върху недвижимите имоти, моторните превозни средства и такса битови отпадъци. След тази дата ще започне да се начислява лихва върху дължимите суми. Това напомнят от Дирекция "Общински приходи" към направление "Финанси и стопанска дейност" на Столична община.
   
Според Закона за местните данъци и такси, налозите върху недвижимата собственост и автомобилите могат да се платят на две вноски - първата до 30 юни, а втората - до 31 октомври на текущата година. Такса смет може да се плаща на четири вноски, с крайни дати 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.