05.11.2019
Засадена е нова върба в градината пред църквата „Св. Седмочисленици“
Обследва се състоянието и на втората върба ...

05.11.2019
Започна изграждането на ново улично осветление в парк "Надежда"
Извършва се монтиране на стълбове за осветление по протежението на всички алеи в парка, пешеходните подходи към метростанция „Хан Кубрат“, както и извършване на основен ремонт на съществуващото обществено осветление ...

05.11.2019
Започва пилотен проект „Вдъхновяема енергия“ в 10 училища
Eксперти от дирекция „Климат, енергия и въздух“ ще проведат демонстрационни уроци в училищата ...

08.07.2019
Покана за публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2018 година
На 16.07.2019 г. от 17:00 часа в сградата на Столична община – ул. „Московска” № 33, ет. V (зала № 5) ...

29.12.2017
Обновена е сградата на културен дом "Красно село"
Кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-кметът по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина посетиха ремонтираната сграда ...

29.12.2017
Над 100 000 луковици в цветните фигури в София за Председателството на Съвета на ЕС
Фигурите са разположени на ключови места в столицата като се очаква да разцъфнат още през ранната пролет ...

29.12.2017
Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за третиране на отпадъци
Проверката се състои месец след сключване на новите договори за оптимизация на процесите за сепариране на рециклируеми отпадъци ...

29.12.2017
Монтирани са 2 нови зарядни колонки за електромобили до НДК
Две нови зарядни колонки за електромобили вече са монтирани и са на разположение на гражданите на паркинга на ул. “Шандор Петьофи” и бул. “Витоша” ...

28.12.2017
София участва в международен проект за развитие на младежкото предприемачество
Проектът цели подобряване на мерките за управление на иновациите и укрепване на сътрудничеството между основните заинтересовани страни в Дунавския регион ...

28.12.2017
100 стикера информират къде и как да събираме отпадъците си разделно
Проектът е пилотен и цели повишаване на информираността на гражданите за графика на сметосъбиране и сметоизвозване в конкретния район, както и за телефоните, които могат да бъдат използвани от гражданите ...