Назад

Предстои премахване на 10 бр. опасни сухи дървета в Борисова градина

След специализиран оглед на експерти от дирекция „Зелена система“ към Столична община е идентифицирана необходимост от неотоложно премахване на 10 броя опасни сухи дървета, находящи се в лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“. По-голямата част от маркираните за отсичане дървета са разположени в непосредствена близост до алеята, свързваща ул. „Незабравка“ с бул. „П. Яворов“ и са от видовете ясен и бял бор.

Премахването на опасните сухи дървета започва от днес и ще се осъществи съгласно разрешение № ЗС-2600- 1717/26.10.2015 год., издадено от дирекция „Зелена система“, във връзка с писмо № 18433/27.10.2015 г. на Софийска градска прокуратура. 
Марката, с която са маркирани дърветата е собственост на Столична община и представлява печат върху боя. 
Прегледът и премахването на потенциално опасни дървета от парковете е естествена част от поддръжката на парковете на територията на Столична община и чрез извършването им се осигурява максимална безопасност на гражданите.