Назад

Центърът за психично здраве "Проф.Н.Шипковенски" изпълнява проект по Норвежкия финансов механизъм

На 20 април 2017 г. се състоя заключителна пресконференция на Проект "Психично здраве за социално включване", изпълняван от Център за психично здраве "Проф.Н.Шипковенски" по  Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве", финансиран от Норвежкия  финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Официални гости на събитието бяха: д-р Моника Чеуз, Директор на дирекция „Здравеопазване” при Столична община; г-жа Минка Йовчева, Директор на Дирекция „Социални дейности” при Столична община и Марияна Иванова – експерт към същата дирекция, д-р Татяна Янева, д-р Илонка Маева, д-р Костадинка Пачаръзова, д-р Марияна Кехайова и д-р Анна Волева от Столична регионална здравна инспекция, д-р Христо Хинков, Директор на Национален център по обществено здраве и анализи и колегите му - д-р Захари Зарков,  д-р Владимир Наков, г-жа Маргарита Дишева и г-н Калоян Стойнев от Агенция социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Д-р Ана Попова – Ръководител на проекта, представи целите на проекта, задачите, които Център за психично здраве си постави за изпълнението им, и постигнатите резултати.

Г-жа Емилия Маркова и г-жа Мария Тодорова представиха работата по допълнителните дейности към проекта: Създаване на пакет за индивидуална грижа с два инструмента - оценка на възможностите за социално включване и Индивидуален краткосрочен терапевтичен план;

Подготовка и оборудване на две ателиета за трудова терапия – едно за възрастни и едно за деца, с оглед изграждане на трудови умения и подпомагане на преминалите през ателиетата пациенти за интеграция в общността.

След направените презентации, ръководителят на проекта д-р Ана Попова и ръководителите на допълнителните дейности г-жа Емилия Маркова и г-жа Мария Тодорова отговориха на въпроси на присъстващите, състоя се кратка дискусия по темата за социалното вграждане в общността на хора с психични разстройства. Приветствия и думи на подкрепа и сътрудничество изказа г-жа Минка Йовчева, Директор на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.