УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г., изм. Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 07.04.2022 г. по адм. дело № 77/2022 г., пето отделение на ВАС.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-н Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“
 • Относно: Приемане на нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • Контактен център на Столична община https://call.sofia.bg )
 • На вниманието на: г-н Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“
 • Относно: Приемане на нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 09.06.2022 г. до 09.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. 1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-6029/08.06.2022 г. относно приемане на нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
 2. 2. Проект на решение
 3. 3. Мотиви
 4. 4. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“,
  тел. 02/846-70-39, e-mail: оbrazovanie@sofia.bg;
 • Даниела Угренова – старши експерт в дирекция „Образование“,
  тел. 02/843-54-91, e-mail: оbrazovanie@sofia.bg.

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Постъпили становища и предложения:

Юлия Стефанова (Публикувано на 14.06.2022 г.)

Анка Костова (Публикувано на 20.06.2022 г.)

Марина Викторова (Публикувано на 21.06.2022 г.)

Силвия Цветкова (Публикувано на 21.06.2022 г.)

Искра Ангеловска (Публикувано на 21.06.2022 г.)

Екатерина Костадинова (Публикувано на 21.06.2022 г.)

Мими Ставрева (Публикувано на 21.06.2022 г.)

Денница Каназирева (Публикувано на 21.06.2022 г.)

Златка Скерлева (Публикувано на 23.06.2022 г.)

Гергана Костова (Публикувано на 23.06.2022 г.)

Надя Асенова (Публикувано на 24.06.2022 г.)

Боряна Богомилова (Публикувано на 24.06.2022 г.)

Людмила Стаменова (Публикувано на 27.06.2022 г.)

Камена Вълчева (Публикувано на 27.06.2022 г.)

Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" (Публикувано на 27.06.2022 г.)

Ясен Славчев (Публикувано на 27.06.2022 г.)