Назад

Зелен билет и при по-слабо замърсяване на въздуха


18.12.2020 г., с. 4

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПЛАН-СМЕТКАТА НА СТОЛИЦАТА

Чистят София догодина с рекордните 220 млн. лева

Зелен билет и при по-слабо замърсяване на въздуха

 

МАРИЯ НИНОВА

С 220,3 млн. лв. ще се чисти София през следващата година. Това е заложено в план-сметката за чистотата на града, която бе одобрена от Столичния общински съвет. Сумата е рекордна, като в сравнение с миналата година средствата скачат с 3 млн. лв., а миенето на улици се увеличава с 24%.

Предвидено е измиването на улици, велоалеи, тротоари, както и на други места за обществено ползване да бъде 5 ПЪТИ ГОДИШНО с АВТОЦИСТЕРНИ с МАРКУЧИ в сравнение с миналата година е било 4 пъти. Заложената по този показател обща площ за измиване е 95 495 декара. И още - общо 290 390 дка ще се мият с автоцистерни с дюзи 24 пъти годишно.

За поддържане на чистотата на пространствата за обществено ползване парите за 2021 г. са 88,4 млн. лв. За лятно почистване са заложени 62,1 млн. лв., а за зимно - 26,3 млн. лв. 7 млн. лв. са предвидени за пътищата в ПП "Витоша", а за общинските пътища - 2,3 млн. лв. Други 600 хил. лв. лева са предвидени за почистване на мантинели, пътни знаци и отводнителни шахти. 8,8 млн. лв. са заложени за биологично почистване на междублокови пространства, районни градинки и зелени площи.

За събиране и транспортиране на отпадъци, включително и извънгабаритни, са предвидени 73 млн. лв. От тях 65 млн. лв. са за събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадьци. По данни на общината в последните 3 години обемът на събрани и транспортирани отпадъци се е увеличило 11%.

За третият елемент на план-сметката - дейностите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения, средствата са в размер на 53,7 млн. лв.

Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен, като с по-добра събираемост се залага увеличение от 3,2 млн. лв. Таксата за недвижими имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията се запазва в размер на 1,6% върху данъчната оценка. Непроменен остава и размерът на таксата за нежилищните имоти на предприятията - 10% върху отчетната стойност.

СОС реши още, че зелен билет на стойност 1 лев на ден за целия градски транспорт в София ще се въвежда и при по-слабо замърсяване на въздуха в града. Съветът промени вчера механизма с оперативни мерки за намаляване на замърсяването, като в него е заложено СВАЛЯНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, над които да се прилагат начертаните настоящи мерки. Зеленият билет сега се въвежда при измерени над 200 микрограма фини прахови частици на две станции, а занапред това ще става при 150 микрограма.