Назад

Застаряващо население и отпаднали от училище


05.03.2021 г., с. 9

 

СОЦИАЛЕН ФАКТОР

Застаряващо население и отпаднали от училище

 

В Столична община функционират 8 дома за възрастни хора (капацитет от 1001 души); 72 центъра за настаняване, социална интеграция и обществена подкрепа (капацитет 2673 човека); 11 защитени, преходни и наблюдавани жилища (капацитет 84 места); 78 детски кухни; 10 социални трапезарии. Факторите, които влияят върху нуждата от социално подпомагане, са свързани най-вече с последиците от застаряващото население на СО.

Друг фактор, който в бъдеще ще влияе все повече върху нуждата от социално подпомагане, е увеличаващият се брой ученици, които отпадат от образователната система. Много вероятно е това да доведе до по-трудно реализиране на тези младежи на пазара на труда и съответно нужда от социална подкрепа за тях, пишат от „Софияплан".