Назад

Психолози влизат в софийските школа и детски градини


09.04.2021 г., с. 4

 

ЗАРАДИ РЕДУВАНЕТО, КОЕТО НАЛАГА ПАНДЕМИЯТА

Психолози влизат в софийските школа и детски градини

Подпомагат децата при затрудненията

 

Столичният общински съвет прие предложението за осигуряване на психологични кабинети в училищата и детските градини в София, което част от Стратегията за образование на Столична община за 2021 година.

„Стратегията трябва да бъде съобразена с промяната на условията, в които се обучават децата и тази година - CОVID онлайн обучението, с което се редуват присъственото", каза Албена Кръстева от БСП.

„Онлайн обучението нанася физиологични и психологични обучителни затруднения на учениците, което налага един по-задълбочен прочит на написаните в стратегията дейности.

Децата се обездвижват, затруднява се комуникацията между тях, ограничават се игрите на открито, което е много съществено за тяхното развитие. Също така има статистика за повишаване на насилието", изтъкна тя.

Промяната цели във всяко едно училище и детска градина да има на разположение психолози, които да работят с учители, родители и деца, нуждаещи се от помощ за преодоляване на дискомфорт, породен от онлайн обучението.