Назад

Втори месец цяла България диша чист въздух

29.04.2020 г., стр. 6

Втори месец цяла България диша чист въздух, след като трафикът и излизането навън бяха ограничени от мерките срещу коронавируса. От началото на март досега превишенията на нормите на фини прахови частици са единични, показва системата за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух на министерството на околната среда.

През април във Видин е имало превишения в три дни, има още пет дни с единични надскачания на нормата в други градове. В София например такива са отчетени в кварталите „Надежда" и „Павлово" единствено на 3 април. През останалото време въздухът навсякъде е бил чист.

През март се наблюдава подобна ситуация. В столицата количества над 35 мг/кубичен метър, колкото е допустимата граница, е имало само през единици на брой дни, и то не във всички квартали.

Измервателните станции в „Хиподрума" и „Надежда" показват най-много превишения, а в „Павлово" за два дни нивото е достигнало до 45 мг/куб. м. Въпреки това ситуацията не може да се сравнява с януари, когато почти навсякъде е имало сериозни замърсявания, стигащи до последната измервателна степен - много лошо състояние с нива от 100 до 1200 мг. Това вероятно се дължи на повечето домакинства, които са се отоплявали с дърва и въглища. В „Младост" и „Дружба" количествата са в норма от 1 март насам.

От 13 март до края на месеца имаше по-сериозни замърсявания единствено в Перник и Горна Оряховица. През април обаче те също са отличници.

Макар в Пловдив да имаше леки повишения през миналия месец, и то предимно в първите му дни, разликата с февруари и особено с януари е огромна. През април там са измерени по-високи стойности два пъти.

Интересна е ситуацията в последните дни на март. От 26-о число на месеца до края му са отчетени превишения на стойностите в цялата страна, като на места те са много големи. На 27 март например в Шумен, Варна, Видин и Бургас превишението на нормата е над 4 пъти, като в последния град стига почти до 5 (4,98 пъти). Дори в градове като Русе и Враца, които по принцип са с чист въздух, фините прахови частици са били почти 4 пъти над допустимото.

Трябва обаче да се отбележи, че налагането на извънредното положение явно не е единствената причина за добрите показатели. Миналата година по това време те не се различават особено, макар и да има повече дни с количества фини прахови частици над допустимите, но все пак в умерените граници. Обяснение трябва да се търси и в затоплянето на времето и по-малкото домакинства, отопляващи се с дърва и въглища.