Назад

Вдигат паркинги срещу срочно право на строеж


23.10.2020 г., с. 6

 

Вдигат паркинги срещу срочно право на строеж

 

Паркинги ще могат да се строят в София срещу срочно право на строеж. Инвеститорите ще могат да ползват общински терени, но без право да купуват земята. В замяна на това ще управляват паркинга в срок до 30 години. Това е заложено в програмата за изграждане на паркинги за обществено ползване с частни инвестиции. В проекта е записано и изискването инвеститорът да строи по одобрен от кметството проект, като ще възвръща инвестицията си от таксите, но и ще поеме риска от загуби.

След изтичане на срочното право на строеж паркингите ще станат общинска собственост и ще се стопанисват от ЦГМ. Строителят няма да може да закупи конкретната земя. Инвеститорите ще бъдат избирани след публично оповестен конкурс. СОС ще одобрява за всеки конкретен имот условията за конкурса - в минимална площ за общинските паркинги, брой паркоместа, изисквания към инвеститорите, срок за изграждане, обезщетения и др., като тези инвеститори, които предлагат повече паркоместа с проекта си и по-кратък срок за правото на строеж, ще получават повече точки при класирането.