Назад

В столицата 7200 фирми плащат за смет според количеството

02.12.2020 г., с. 15

 

В столицата

7200 фирми плащат за смет според количеството

 

Над 7200 фирми са подали декларации за определяне на такса битови отпадъци за 2021 г. спрямо количествата боклук, които изхвърлят, съобщиха от Столичната община. Такива документи се подават всяка година от 1 октомври до 30 ноември от компаниите, които желаят такса смет за нежилищните им имоти да се формира не според площта и стойността на имота, а според генерирания отпадък. Внесените декларации за определяне на броя на контейнерите до момента са 4845, а заявленията за издаване на заповед за допускане на пряко договаряне са 2388. В хода на кампанията вече са обработени част от заявленията и са издадени 1255 заповеди за пряко договаряне, съобщават още от общината.