Назад

Тодор Чобанов, заместник-кмет на София по образованието: Приемът в първи клас ще бъде изцяло онлайн


02.03.2021 г., с.13

 

Приемът в първи клас ще бъде изцяло онлайн

С предимство в градините ще влизат деца, чиито родители живеят дългогодишно в столицата

Укрепваме къщата на Гешов като Царските конюшни

 

Валери Роев

- Доц. Чобанов, защо беше решено да се въведе критерий за уседналост от 3 години, който дава предимство при кандидатстване в детска градина?

- Наредба за прием на деца в столичните детски ясли, градини и подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община влезе в сила в новата си редакция от 1 март 2021 г. С най-голяма тежест е постоянният адрес на един от родителите (настойниците) за деца от яслени и първа градинска група и постоянният адрес на детето за деца от втора до четвърта група на територията на Столична община. За постоянен адрес през последните над 3 години се дават 4 точки; през последните от 1 до 3 години - 3 точки, а през последната 1 година - 2 точки.

Предимство ще ползват деца, чиито родители дългогодишно живеят в София. Въвеждането на тези критерии е продиктувано от значим обществен интерес, изразен от голяма част от родителите на деца, кандидатстващи за място в детските градини. Тези критерии бяха приети още през 2018 г., но умишлено бе осигурен дълъг период за адаптация, за да могат родителите да решат административни въпроси със своите адреси и обществото да е готово за промяната.

- Колко родители в София ще получат парично обезщетение за това, че децата им не са приети в детска градина, и в какъв размер?

- Публикуван за обществено обсъждане е проект на постановление на Министерски съвет за приемане на наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. С приемането на наредбата ще бъдат подпомогнати родителите за осигуряването на условия за ранно детско развитие, социализация и подготовка за училище на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас, които поради липса на свободни места не могат да бъдат приети в държавни и общински детски градини и училища чрез създаване на механизъм за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението им. С тази мярка ще се подкрепи достъпът до образование и успешното включване в образователната система на децата, за които не са налични свободни места в държавни и общински детски градини и училища. Максималният месечен размер на средствата за компенсиране на разходите ще бъде равен на средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година. Родителите ще имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата си, ако едновременно са изпълнени няколко условия.

- Какви са те?

- Първо - детето е кандидатствало за прием в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият му адрес и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година; второ - детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище; трето - общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;четвърто - за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище; пето - ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране; шесто - родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението.

- Как ще се промени начинът за кандидатстване в първи клас?

- В момента се разработва система за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в София, по подобие на тази за детските градини. Това, от една страна, ще създаде по-голяма прозрачност и по-висока степен на доверие в родителите, а от друга - процесите по кандидатстване, класиране и записване ще бъдат изцяло дигитализирани. С изключение само и единствено предоставянето на удостоверението за завършена подготвителна група, когато става при окончателното записване. При критериите отново водещи фактори ще са уседналостта, местоживеенето на родителите, близостта до училището - принципи, които са се утвърдили в приема през последните няколко години.

- Кога тръгват първите ученически автобуси? Предвижда ли се такива да има и в други райони на София?

- Столична община въвежда пилотно училищни автобуси за децата от 1 -ви до 4-ти клас в 18. СУ “Уилям Гладстон“ и 32. СУ “Свети Климент Охридски“, които ще функционират като част от градския транспорт. Родителите на малките ученици ще могат да се възползват от тях в рамките на два поредни месеца през следващата година. Тестовите автобуси ще обслужват две от най-големите училища в централната част на града, където ежедневно се наблюдава струпване на автомобили. Така ще бъде намален трафикът в района на двете училища, като се ограничат кратките пътувания с кола, които родителите предприемат всяка сутрин, за да оставят децата си. Това ще доведе и до намаляване на задръстванията, които се получават в периметъра на училищата, а и като цяло в центъра на града.

- Какво ще се случи с къщата на Иван Гешов?

- Общественият интерес диктува да бъдат съхранени в оригинален вид. Къщата на Гешов, принадлежала на близък роднина на именития ни държавник, който се е занимавал главно с дипломатическа работа, ще бъде укрепена аварийно от Столична община, защото вече много, много години собственикът не предприема нужните действия и обектът е в риск. В момента текат последни процедури между направление „Архитектура и градоустройство“ и НИКН, след което ще изградим укрепителна система, подобна на тази, която инсталирахме в старото крило на Царските конюшни. Това ще гарантира оцеляването на оригиналната структура до момента, в който този или бъдещ собственик не започнат реални действия за реставрацията на обекта в оригинален вид.

- Културните институции са сред най-засегнатите от мерките срещу коронавируса - обмисляте ли някаква допълнителна помощ за общинските театри и други културни обекти?

- Общинските културни институти запазиха изцяло субсидията си в периода на пандемията. От 1 януари има и увеличение с 10% на заплатите в театрите. Продължава практиката, утвърдена от СОС, да запазват изцяло своите приходи и да ги разпределят като допълнителни възнаграждения. Надяваме се с приключване на масовата ваксинация културният живот постепенно да се върне към нормалното. Подготвят се процедурите за знакови инвестиции в столичната култура - основен ремонт на театър „София“ и ОКИ „Средец“, а през годината ще завърши и изграждането на първия у нас културен институт за съвременно изкуство - „Топлоцентралата“. Очаква се той да получи освен общинска и държавна подкрепа.

- На какъв етап са археологическите проучвания на площад „Св. Неделя“. Работи ли се на терен по време на пандемията?

- Проучванията са в момента замразени, до началото на строителните дейности по новата визия на площада, когато ще бъдат довършени. Тази година екипът на Националния археологически институт ще работи в градинката пред хотел „Рила“, където ще разкрива важна кула от античните крепостни стени, която ще бъде експонирана в зелената система. Находките, които откриваме, регулярно се представят в тематични изложби, а най-важните влизат в постоянната ни експозиция - например считаната за най-стара мраморна статуетка на Богинята майка от „Слатина“ е включена във витрината за религията на неолитните хора по нашите земи. Подготвяме и включването на някои от монетните съкровища, открити на пл. „Св. Неделя“.

 

Това е той:

∙ Роден е на 11 септември 1977 г.

∙ Завършил е археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2001 г.

∙ През 2008 г. защитава докторска степен на тема „Дворцовата архитектура на Първото българско царство“

∙ Бил е експерт в програма ФАР към Министерството на регионалното развитие и началник на инспектората за културно наследство в Министерството на културата    

∙ Заместник-министър на културата от 2009 до 2011 година

∙ От 2011 г. е заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и туризъм“.