Назад

Търсят по-ефективни решения за използване на две от крилата на Централна баня

24.03.2020 г., стр. 6

На 26 март през онлайн платформата Zoom ще бъде представено задание, изготвено от общинското предприятие „Софпроект“ за концепция за развитие на северното и източното крило на Централната минерална баня в София. Това съобщиха от общинското предприятие.

Подготовката на заданието е възложена на екипа на общинското предприятие от направление .Архитектура и градоустройство“ на Столичната община и цели да събере концепции, които предлагат оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от усвояването на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня.

По време на представянето от „Софпроект“ ще отговарят и на въпроси на живо, а след това ще събират предложения, коментари и препоръки на имейл open-call@sofproect.com до 9 април. Получените предложения ще послужат за финализиране на заданието, след което в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана.

Задължително условие ще бъде идеите за развитието на тази част от сградата да бъдат съобразени със статута на недвижима културна ценност от национално значение. Предложенията ще трябва да включват оценка на възможностите за оползотворяване на водата от минералния извор до банята като ценен ресурс за града и неговите обитатели. Очаква се участниците да представят също така икономическа обосновка и финансов модел на концепциите си.