Назад

Свалят наема на засегнати от кризата търговци

11.11.2020 г., с. 4

 

Свалят наема на засегнати от кризата търговци

 

Засегнати от кризата с коронавируса наематели на търговски обекти, общинска собственост в столицата, ще бъдат освободени изцяло или частично от наем.

Това се предвижда в доклад за подпомагане на бизнеса в София, който предстои да бъде гласуван в Общинския съвет. Обектите, които са били затворени заради коронавируса, се планира да бъдат освободени от плащане на наем до края на годината. Търговците, които са регистрирали над 50% спад в оборота спрямо миналата година, пък ще плащат половин наем. За тези, които имат намаление в продажбите между 20 и 50%, отстъпката в наема ще е 20 на сто. За регистрираните земеделски производители и занаятчиите няма изискване за спад в оборота. Те ще получат твърдо намаление на наема от 10%. Търговците, които са регистрирани след 1 март 2020 г. и няма как да докажат намаление в приходите спрямо предишна година, също ще получат фиксирана отстъпка от 10 на сто от уговорения наем.