Назад

Столичното парно ще бори опашките с цифрова система


26.02.2021 г., с. 2

 

Столичното парно ще бори опашките с цифрова система

 

Най-посещаваният клиентски център на „Топлофикация София“ - в централното управление, вече предлага цифрова система за улеснено обслужване и избягване на образуване на опашки, съобщиха от общинското дружество.

Новата система ще оптимизира процесите на работа с клиенти и същевременно ще облекчи натовареността на служителите. Системата функционира без отпечатване на номера на хартия, а чрез повикване на клиентите по получения номер или заявено име. Технологията на работа е съобразена с околната среда, като напълно елиминира използването на хартия.

Различни бутони за предварително вградените функции ще позволят на потребителите да изберат различни услуги според повода за посещението си и информацията, от която се интересуват.

Изключителната гъвкавост на системата прави възможно постигането на висока степен на удовлетвореност в клиентите и минимизиране на неприятното чакане на опашки.

Освен оптимизиране на процесите в информационния център за обслужване на клиентите внедряването на системата ще осигури дигитална база данни от поводите за посещенията им и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация по възникналите въпроси. Това е първият клиентски център с внедрена система, като се планира въвеждането й във всички останали до излизането на изравнителните сметки за отоплителния сезон.

Въвеждането на системата е част от стратегията на дружеството за дигитална трансформация и управление на процесите, началото на която бе поставено през 2020 г. с внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP. Развитието на системата, възможността за надграждане на функциите и обвързването й с уебсайта на дружеството предвижда клиентите да могат да заявяват отдалечено своя номер за обслужване чрез мобилно устройство, като получават приблизителен час за обслужване, без да се налага изчакване на опашка.