Назад

Столична община с още два проекта от „Пясъчник за иновативни решения”


29.03.2021 г., с. 9

 

Столична община с още два проекта от „Пясъчник за иновативни решения”

Слагат соларни панели върху обществени сгради

Сензорни устройства следят качеството на въздуха в затворени помещения

Система ще осигурява „умни” комунални услуги

 

Подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради в столицата чрез монтиране на соларни панели предвижда проект от „Пясъчник за иновативни решения”.

Предстои инсталиране на соларните панели, а система, осигуряваща „умни” комунални услуги, ще замерва разходването на електричество както от тях, така и от електропреносната мрежа.

Сградната администрация ще има достъп до данните в реално време и ще може да предприема мерки за оптимизиране цялостните разходи за електроенергия. Така в рамките на едногодишен цикъл ще се генерират достатъчно данни, на база на които да се изработват политики както за инсталация на възобновяеми източници на енергия, така и за потребителско поведение на сградните администрации, намаляващи разходите. Мониторинг в реално време ще се извършва и на потреблението на вода.

Пилотния проект ще бъде реализиран и в детско учебно заведение, поради възможността за бързо репликиране в други такива при добри резултати, съобщиха от общината. Друг проект от Програмата „Пясъчник за иновативни решения” на Столична община предвижда монтиране на сензорни устройства за следене на качеството на въздуха в затворени помещения.

Системата предоставя информация на обитателите на помещенията, алармира при вдигане нивата на въглероден диоксид и фини прахови частици, както и изпраща данни в реално време, които да се ползват с аналитични цели.