Назад

Спрямо жителите на Монтана и Пазарджик бедните в София – два пъти по-богати

11.11.2020 г., с. 4

 

Спрямо жителите на Монтана и Пазарджик бедните в София - два пъти по-богати

Периодично вдигане на минималната пенсия, предвижда Стратегия

Възрастните и безработните най-уязвими

 

АДРИЯНА НИКИФОРОВА

Бедни са жителите на София, които получават под 589 лева на месец. Това е линията, определена за столицата ни, показва Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г., качена за обществено обсъждане.

На столичани им трябват два пъти по-високи доходи, за да живеят нормално, в сравнение с жителите на Монтана. Линията на бедност там е най-ниска в цяла България - едва 268 лева, а след това се нарежда Пазарджик с 292 лева.

Благодарение на близостта си със столицата и факта, че много хора работят там, Перник заема второто място по-високи доходи, след София, като беден там е човек, който получава под 475 лева на месец.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта. През 2019 г. най-висок е относителният дял на бедните в област Сливен - всеки трети попада в тази категория. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Плевен (14,3%), Благоевград (16,5%), София (16,8%) и Ловеч (18,5%).

Сегашната криза, предизвикана от коронавируса, поражда риск от задълбочаване на бедността и съществуващите неравенства, включително с дългосрочни проявления, предупреждават в стратегията. Според нея рискът от бедност е най-висок за безработните - 58,9%, пенсионерите - 34,3% и други икономически неактивни лица - 29,8%.

Затова стратегията предвижда до 2030 г. периодично да се увеличава размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това ще доведе и до повишаване на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност. Заложено е и запазване на нивото на адекватност на пенсиите и увеличението на размера им, тъй като те са основен източник на доходи за хората, които вече не са в трудоспособна възраст.