Назад

Броят бездомните кучета веднъж на 2 години

24.11.2020 г., с. 6

 

Според Национална програма за овладяване на популацията

Броят бездомните кучета веднъж на 2 години

Фирмите, извършващи кастрация, без право на участие в отчитането им


Наредба за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на страната и за процедурите по нейното изпълнение е предложена за обществено обсъждане. Това става ясно от публикация в сайта за обществени консултации strategy.bg. Текстът е предложен от земеделското министерство. Срокът за даването на предложения е 21 декември.

За прилагане на въпросната националната програма се извършва преброяване на безстопанствените кучета в населените места на територията на съответната община

За реализацията му министърът на земеделието, храните и горите издава заповед и определя срок за извършване на преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната.

В проекта за наредба се предлага още преброяването и кастрацията на бездомните псета да се организира от общините. То се извършва на всеки две години в периода март - юни или септември - ноември.

Преброява се всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. При процедурата се отчита приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.

В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на кучетата по Националната програма на територията на съответната община.

В срок от 20 работни дни след приключването му се съставя общ протокол за безстопанствените кучета на територията на общината. Неосиновените кучета, с установена регистрация се връщат по местата на залавянето им.

Не се допуска връщане на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.

Информацията за преброените, кастрирани и обезпаразитени бездомни кучета ще се подава на БАБХ от общините.

В началото на 2019 г. броят на безстопанствените кучета е бил 3589. За последните 10 години те са намалели с повече от три пъти. Докладът на фондация "Четири лапи" за преброяването на бездомните четириноги любимци на територията на Столична община за периода 2017/2018 г. отбелязва намаляване на бездомните кучета в сравнение с последното преброяване от 2015 г. Резултатът е изчислен на база на отчетените кучета без надзор, забелязани на обществени места, индустриални зони или изоставени имоти. Те са най-много в районите Сердика, Подуяне, Връбница, Панчарево, Люлин, Кремиковци. В Оборище, Средец, Студентски, Изгрев, Лозенец и Триадица има най-малко безстопанствени кучета.

Има тенденция обаче към увеличаване на броя на бездомните котки в почти всички райони. Това било нормално, тъй като и двата вида използват едни и същи ресурси на средата - храна, вода и подслон.

Бездомните животни са жертва на своите стопани, които решават, че вече не искат да ги гледат и ги изоставят.

Методът "кастрирай , ваксинирай и върни" се оказва благоприятен в решаването на този важен проблем за града, твърдят от фондацията тогава.