Назад

СОС гласува новата стратегия за сигурност


13.01.2021 г., с.9

 

СОС гласува новата стратегия за сигурност

3000 камери следят за реда в София

42 от тях разпознават регистрационни номера

До 2022 г. всички детски градини и училища да са оборудвани

 

Точно 3019 камери следят за реда в София. Те част от системата за видеонаблюдение на Столичната община и са описани в новата стратегия за сигурност на града за периода 2021-2027 г. Тя ще бъде гледана от Столичния общински съвет на сесията в четвъртък.

Повече от половината от електронните очи - 1700 на брой, са били сложени в периода от 2014 до 2019 г. Най-много камери - 2008, са поставени в общински обекти - детски и учебни заведение и обекти за социални услуги. В момента покритието с видеонаблюдение в детски и учебни заведения е малко над 90%. Остават необхванати 33 детски градини и 7 училища. В новия документ е заложено всички училища и детски градини да бъдат оборудвани с камери до 2022 г.

Едновременно с поставянето на повече камери в учебните заведения е заложено и да продължи изграждането на видеонаблюдение в социални домове, паркове, подлези, градини и детски площадки. Също така ще се разшири и сградата на Оперативния дежурен център.

С 1011 камери се наблюдават публични площи, в това число булеварди, площади, пешеходни зони, паркове, детски площадки. От тях 42 са с възможност за разпознаване на регистрационни номера на автомобилите.

В стратегията е залегнало да продължи преструктурирането на “Общинска полиция” с оглед увеличаване на броя на полицаите, които да работят пряко по опазване на обществения ред. Освен с МВР, е необходимо да продължи и да се задълбочи взаимодействието и с НСО за осъществяването на държавни церемонии, посещения на чуждестранни делегации. Финансовата рамка на стратегията предвижда до 40 млн. лв. за целия период, което прави около 5,7 млн. лв. годишно.