Назад

Софийска вода призовава за ползване на електронни фактури

25.03.2020 г., стр. 9

„Софийска вода“ част от „Веолия“ напомня на своите клиенти, че разполага с възможността за издаване на електронни фактури.

Електронната фактура е безплатна услуга, която предлага виртуален вариант на оригиналната печатна месечна фактура.

Документът съдържа електронен подпис и е напълно легитимен пред държавните финансови институции.

Услугата е достъпна чрез личния профил на клиента след регистрация в сайта на „Софийска вода“

Дружеството ще информира клиентите си чрез имейл за всяка нова фактура в срок до един работен ден след издаването на документа.

Електронната фактура е част от комплексната дейност на компанията за развиването на зелена икономика. С един клик нашите клиенти не само пестят време и хартия, но и стават наши партньори в каузата ни за по-чиста и по-зелена околна среда. Електронната фактура е по-сигурният, по-бързият и по-екологичният начин за плащане на сметки.

Във връзка с усложнената обстановка в страната и въведеното извънредно положение „Софийска вода“, част от „Веолия“, призовава клиентите си да се възползват максимално от всички дистанционни и онлайн услуги, които дружеството предлага.