Назад

София взема крепостта Урвич

17.01.2020 г., стр. 10

Столичната община поема управлението на средновековната крепост Урвич.

Недвижимата културна ценност се предоставя безвъзмездно на София за срок от 10 години, реши вчера Министерският съвет. Обектът, който е с категория „национално значение", се намира в район "Панчарево".

Предоставянето на крепостта на Столичната община ще допринесе за обогатяване на културно-историческото  наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм, смятат от правителството. Дейностите, свързани с опазването на културната ценност и  осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват от Регионалния исторически музей в София в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.