Назад

София ще има Наредба за хармонична градска среда


17.12.2020 г., с. 9

 

Столицата става пример за останалите общини в България         

София ще има Наредба за хармонична градска среда

Синхрон за цвят и материали

Парковата мебел ще се съобразява според околните сгради

 

София ще има Наредба за градската среда. На свое заседание днес Столичния общински съвет ще гласува окончателно текстовете, по предложение на главния архитект на София Здравко Здравков за хармоничното и естетическо архитектурно градоустройствено оформяне на откритите площи. Така столицата ще даде пример на останалите градове в България за синхронизация на фасади на сгради, улици, кръстовища, озеленяване на паркове и паркова мебел, и др. В Наредбата са описани компонентите на градската среда и техните елементите като характеристики - цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение и композиция. Главният архитект на Столична община може да предлага на Столичния общински съвет да взема решения, с които да се определят характерни градски пространства със самостоятелни характеристики, които да бъдат оформени с цялостно решение въз основа на индивидуален проект.

В приложение са обособени и 7 зони, като в първите са централните зони и егламентите са консервативни, запазващи историческия облик и дух на мястото, докато в перфирените квартали се дава повече свобода при облагородяване на средата. Последната, седма зона е отделена за индустриалните територии.

В мотивите за приемането на Наредбата се казва, че развитието на Столицата като град с най-голяма територия, население и икономическа активност в България, налага необходимостта от регулиране на обществените отношения, които възникват във връзка с подобряване на качеството на градската среда.