Назад

София с 90% от стандарта на ЕС след 10 г.

26.05.2020 г., с. 9

София с 90% от стандарта на ЕС след 10 г.

Югозападният район на България, на който център е София, трябва да стигне 90% от БВП на глава от населението от средното ниво за ЕС.

Това е записано като една от целите за развитие на регионите в националната програма „България 2030“. В момента столицата покрива 74,1% от показателя. Най-бедният регион - Северозападният, след 10 г. трябва да има 45% от средния БВП на жител на ЕС. В момента нивото el 29,1 на сто. Повишението на БВП щяло да се Постигне с развитие на ресурсно обвързани, и допълващи се икономически сектори и на комбинирани мерки, както и на модерно образование, по-добра инфраструктура и други.