Назад

София подкрепи реставрацията на четири знакови обекта


30.09.2020 г., с. 1-2-3

 

София подкрепи реставрацията на четири знакови обекта

Три пъти по-малко пари за спасяване на стари сгради

Вдигат билдинги зад оригиналните фасади

 

Парите за реставрация на сгради паметници на културата от национално и местно значение са три път по-малко от заявените. Всяка година Министерството на културата отделя 1,5 млн. лева за опазване на недвижимото културно наследство, като в предходните години сумата се увеличава с 0,5 млн. лева, а за миналата сумата е увеличена със 100% спрямо 2018 г. Това обаче се оказва недостатъчно на фона на молбите на институции и собственици за помощ от държавата, с която красиви стари сгради могат да се запазят за следващите поколения. А много от тях се рушат и може и да не дочакат въпросната помощ.

Отбелязва се рязък скок в общата сума на подадените заявления, като те надвишават определения бюджет с 3 825 030,3 лв., пише в доклад на Министерството на културата за миналата година. И предложението е бюджетът за тази година да бъде увеличен с 1 млн. лева, тъй като някои от заявленията за големи сгради културни ценности, изискват по-голямо финансиране в порядъка на 250 000 - 1 000 000 лв. Тенденцията от предни години е интересът на собствениците на национални културни ценности към програмата да се увеличава, но тя не успява да отговори на постъпващите предложения, сочат изводите от доклада. Другото заключение е, че е необходимо държавата да създаде по-добри условия за финансиране, както и да се подобрят условията, при които се осъществяват дейностите по консервация и реставрация. По този повод министерството е разработило нови правила за кандидатстване по програмата за опазване на недвижимото културно наследство.

Тъй като старите сгради от местно архитектурно значение са част от цялостния фон на градовете се даде възможност на общините да поемат управлението на паметниците.

Това се случи с промените в Закона за културното наследство. Идеята беше в шестте икономически района на страната да се създадат звена за опазване на културното наследство, които да издават писмени становища за недвижимите културни ценности, които не са в категорията „световно“ и „национално“ значение.

В тази посока Столична община създаде фонд „Културно наследство“. По него Националният студентски дом и още 3 сгради в столицата, недвижими културни ценности, получиха финансова подкрепа за реставрация по програмата. Общо 9 сгради, различни по вид, собственост и предназначение, кандидатстваха за подкрепата, като четири от тях получиха одобрението на програмния съвет на „Културно наследство“. Освен Студентския дом одобрените сгради за финансиране са Административна сграда на БАН на ул. „Московска“ 13-13А, жилищно - търговска сграда на „Позитано“ 1, както и сградата на Института по балканистика с център по тракология към БАН на ул. „Московска“ 45. Те получават суми за обследване, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционни проекти, за таксите по съгласуването и одобрението им, разрешителните за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството. В бюджета на Столична община за 2020 г. за програмата са предвидени 300 000 лв.

Варна пък вече има първият по рода си Информационен регистър на варненското недвижимо културно. В него се съдържа специализирана графична и документална информация за 510 обекта - сгради със статут на културна ценност, 105 археологически обекта и 150 сгради без статут - предложени за ново деклариране.

Регистърът предоставя подробна и изчерпателна информация и възможност за търсене на обектите по различни критерии. Оптимизиран и пригоден за ползване от институции, специалисти, собственици, изследователи и почитатели на историята на град Варна. Близо година малък екип от ентусиасти работи безвъзмездно по осъществяването на сайта. В морската столица обаче общо 140 сгради във Варна са с указания за аварийно обезопасяване. От общинския отдел „Културно наследство“ уточниха, че емблематичните сгради с издадени кметски заповеди за укрепване от собствениците са 32. През миналата година напълно бяха възстановени 5, а 13 сгради в различни части на Варна са вече частично завършени. В момента се работи по реставрирането на други 3 сгради с историческо значение, 10 собственици не са изпълнили заповедите, а един казус е в съдебна фаза. Спешно се ремонтира голямата сграда на улица „Преслав“, до Областната управа, която беше изкупена миналата година от наследниците на имота, които са чужденци и го бяха изоставили.

Не са малко случаите, в цялата страна, в които красиви къщи се изоставят до състояние, в което рухнат сами с идеята на тяхно място да се вдигнат нови билдинги. Тази порочна практика бе до голяма степен прекъсната, тъй като и общините, и областните управи започнаха да налагат санкции и да пишат предписания. Водят се и дела, но те се точат толкова дълго, че често архитектурни бижута се самосрутват преди съдът да се е произнесъл окончателно. Затова напоследък все по-често се правят проекти, в които се запазва само фасадата на дадения паметник на архитектурата и в нея се вгражда голяма модерна сграда.

Това е някакъв изход от задънената ситуация при различни казуси. Историята на всеки град обаче е запечатана в сградите от различни епохи, така че запазването на автентичния вид на архитектурните паметници е от особена важност за цялото общество. Добрите примери вече съществуват и както в столицата, така и в другите големи градове се появават изцяло реставрирани сгради, както обществени така и частни. В този процес се включват и частни компании, които изграждат заведения или магазини в партерния етаж на сградата.

Все още обаче не е решен въпросът за обвързването на международните документи за опазване на културното наследство с националните и липсват инструменти, с които да се регулира голяма част от намесите в среда на културни ценности, настояват архитекти и експерти в опазване на недвижимото културно наследство.