Назад

Шефът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев: Електронният билет идва през май

11.01.2021 г., с. 13

 

Шефът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев:

Електронният билет идва през май

Пандемията сви приходите ни с близо ¼

Общинският съвет ще реши дали ще таксуваме за време или за разстояние

 

Това е той:

•          Магистър по математика от Софийския университет

•          Развива се в областта на информационните технологии

•          Кмет на район „Студентски“ от ПП ГЕРБ три мандата в периода 2007-2019 г.

•          През 2019 г. е назначен за изп. директор на Центъра за градска мобилност

 

ДЕЯН ДЯНКОВ

- Г-н Дилчев, на какво основание бе взето решението за възстановяването на санкциите за нередовни пътници, при положение че закупуването на билет от водача все още е невъзможно, а в София изобилства от спирки, около които няма пункт за продажба?

- Продажбата на билети от контрольорите беше само временна мярка в ситуация на пандемия. В момента има едно успокояване в тази ситуация, което ни позволява стъпка към връщане на обичайната ни дейност. Правим стъпките внимателно, отговорно и с ясното съзнание, че емидемичните обстоятелства могат да се променят внезапно. Първата и основната ни грижа през 2020 година в ситуация на КОВИД-19 винаги е била здравето на пътниците и на екипите на ЦГМ и на транспортните оператори. Към момента имаме разбирането, че можем с малки крачки да се върнем към обичайната ни дейност. Повечето от пътниците в обществения транспорт избират да пътуват с абонаментни карти. Това е устойчива тенденция през последните години.

- И все пак пътуващите с билет не са изчезнали.

- Нека нещо да е ясно - в нито един момент не е отменяно условието да се пътува с редовен превозен документ. Неплащането на услугата от един пътник означава всички останали, включително и тези, които не ползват обществения транспорт, да я платят. Вярно е, че липсата на продажба от страна на водачите затруднява част от пътниците, които по-рядко пътуват с нас. Напълно сме наясно с това и го разбираме. Но здравето на водачите е абсолютен приоритет. И още нещо. Процентът на пътниците, които пътуват с редовни документи, сега е в пъти по-голям от тези, които искат да измамят и търсят оправдания.

- Какви са актуалните финансови резултати на ЦГМ на база на същия период на 2019 г.? Колко са намалели постъпленията от такси за кратковременно паркиране в синя/зелена зона?

- Центърът за градска мобилност има отчетен спад на нетните приходи от продажби с близо 23% за 2020 година в сравнение с 2019 година, или това е около 48 млн. лв. по-малко. Намалението на приходите е резултат изцяло на пандемията. Конкретно за зоните - синя и зелена - намалението е 22 на сто в сравнение с 2019 година. По отношение на обществения транспорт за периода 01 януари - 30 ноември 2020 г. се отчита спад на приходите от продажби на превозни документи и приходите от доплащане до стойността на абонаментната карта на определени социални групи спрямо същия период за 2019 година с 25%. И в наземния транспорт, и в метрото има намаление на постъпленията.

Има ли и обратен ефект в някои сектори -намаляване на разходите заради пандемията?

- Това, което направихме, е във всички дейности, които имаме, да оптимизираме разходите и да потърсим модели, които да отговарят на финансовата ситуация, в която сме.

Кога се очаква да заработи интегрираната система за таксуване на всички видове общински транспорт и ясно ли е вече какви услуги точно ще предлага тя? Каква е окончателната й цена?

- Интегрираната система за таксуване и видеонаблюдение трябва да бъде предадена от изпълнителя на ЦГМ в началото на месец май, след като получи всички необходими сертификати и премине нужните тестове. Към момента части от нея вече работят като видеонаблюдението в превозните средства, събирането на данни за анализ на пътникопотока, както и валидирането на пътуванията през новите устройства по линии 1 и 2 на метрото. Новата система позволява на пътниците да купят и зареждат своите карти онлайн, да ги валидират през електронни карти от нов тип, през мобилно устройство, през банкова карта и други. Студентите и учениците вече няма да носят документи, че са такива, за да ползват преференция при пътуването. Тази информация ще се дава изцяло служебно. Ще могат да се зареждат карти за роднини и деца. Всички каси и търговските партньори на ЦГМ ще продължат своята работа, така че всеки да може да купи и зареди карта по познатия начин през тях.

- Водачите ще продължат ли да продават билети?

- Водачите също ще продават билети, всеки билет ще има свой QR код, така както и електронните карти. На обществени места ще бъдат поставени и машини за зареждане и купуване на карти. Ще има и гратисен период, в който пътниците да имат възможност да използват и настоящата система. Общата стойност на договора с изпълнителя е 85 172 408,07 лева без ДДС.

А кога ще се вземе решение дали ще се таксува за време или за разстояние?

- В това отношение важен е анализът на пътникопотока след въвеждането на системата. Тя ще позволи да се взимат решения за натовареността на линиите, а оттам до бързи решения за това как да се подобри обслужването по тях, включително и намаляване на времето за чакане по спирките. Този анализ след натрупване на данни ще даде и базата данни на Столичния общински съвет, който ще приеме дали заплащането на пътуванията да е за време или за разстояние. Самата система като технология позволява и двете.

- Как стои въпросът с носенето на маски от пътниците? Спазват ли правилата?

- Има устойчива тенденция на спазване на мерките от страна на пътниците. Те имат разбирането и съзнанието за това. Има и обществена нетърпимост към тези, които нарушават правилата. Смятам, че гражданите разбират своята отговорност. ЦГМ твърдо спазва санитарните мерки, изисква това от транспортните оператори и сме част от цялостната политика за ограничаване на КОВИД-19.

- Какъв е максималният брой места „служебен абонамент“, който може да бъде заеман на дадена улица, и защо на някои места изглежда сякаш почти всички места са „служебен абонамент“?

- Няма нормативно ограничение на броя на местата в „служебен абонамент“. Ние обаче следим натовареността в съответната зона и съобразяваме абонамента с различни показатели. Общо в „синя“ зона местата за „служебен абонамент“ са около 400.

Каква част от постъпленията на ЦГМ се генерират от такси „служебен абонамент“? Трябва ли да се повиши цената му?

- Около 3 на сто от всичките приходи и на фона на останалите това не е голям процент. Не предвиждаме повишение на цените.

С оглед на това, че цената на час в синя/зелена зона трябва да цели златната среда - да генерира постъпления, но и да стимулира гражданите да не ползват МПС - какво е мнението ви за настоящите цени? Научни проучвания сочат, че златна среда при платени зони е наличие на 20% свободни места? В София това не се случва дори и в съботен ден. В този смисъл не смятате ли, че настоящите цени са твърде ниски?

- ЦГМ не взима решения за цените в зоните. Те са определени в наредба на Столичния общински съвет. Разширението на зоните е изцяло приоритет на съответните райони, на живеещите в тях и на районните кметове. Те са тези, които след обществени обсъждания предлагат въвеждането на зони на СОС. ЦГМ само организира услугата. В момента синя зона има около 5000 места за паркиране, зелена - близо 27 хиляди, а издадените стикери за право на платено локално паркиране са 29 154. От настоящата година има два нови квартала, в които е въведена зелена зона - „Иван Вазов“ и „Яворов“. Зелената зона вече работи и в събота от 10 до 18 часа, това е и новото работно време в синята зона.

Трябва ли работното време на зоните да се разшири - както в рамките на делничните дни, така и в почивни, както и въвеждане на неделя като работен ден?

- Вече направихме промените за съботния ден в двете зони, както е решението на СОС. Зелена зона работи и в събота от 10 до 18 часа. Синя зона също е с това работно време. ЦГМ не взима решения за цените в зоните. Те са определени в наредба на общинския съвет.