Назад

140 семейства смениха печките с дърва с Програма LIFE

11.12.2020 г., с. 9

 

140 семейства смениха печките с дърва

Отново набират кандидати от април

 

Първите отоплителни уреди по пилотната фаза на Програма LIFE вече се монтират в районите „Нови Искър“ и „Искър“. Демонстративната фаза включва подмяната на отоплителните уреди на 140 домакинства. По Програма LIFE предстои да бъдат подменени отоплителните уреди на близо 5000 домакинства.

В проекта са включени кварталите „ Требич “, „Филиповци“, „Абдовица“ и „Димитър Миленков“ и селата Волуяк, Мрамор, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Казичене, Бусманци и Кривина. Кандидатите за подмяна на отоплителните уреди трябва да се отопляват на дърва и/или въглища, да са заявили доброволно желание за участие, да са собственик/съсобственик на имота с жилищно предназначение, за който кандидатстват.

През месец април ще продължи набирането на кандидати до изчерпването на пълния брой до 5000 домакинства.