Назад

Събират архив за София

28.04.2020 г., стр.8

От проекта „София помни“ се обръщат с молба към Светия синод на Българската православна църква да допусне специалисти до църковните архиви на ражданията и венчавките на жителите на съответното населено място, които по професионален начин да обработят и заснемат данните от всички тези книги. От проекта се обръщат и към Държавната агенция .Архиви“ за институционална подкрепа и финансиране на инициативата след представяне на конкретен план от страна на „София помни“, съобщи БТА. След заснемането и обработката на всички налични данни те ще бъдат публикувани и достъпни за обществеността на специално създаден за целта сайт, а работните материали ще бъдат предадени за съхранение на ДА „Архиви”.