Назад

Решават за сградната инсталация до месец

17.01.2020 г., стр. 14

Най-късно до месец петчленен състав на Върховния административен съд може да потвърди решение №4777 на тричленка на ВАС за отмяна на формулата за сградна инсталация.

Последната инстанция на ВАС вчера даде ход на делото, образувано по касационна  жалба  на енергийния министър срещу отмяната на формулата от първата инстанция на съда. Според тричленния състав на съда формулата „не е издържана от физична, математическа и правна гледна точка. Тя противоречи на европейски директиви, изискващи ясни, недвусмислени и лесно разбираеми от потребителите сметки, на Закона за защита на потребителите и съответната европейска директива за фактуриране на топлинната енергия въз основа на действителното потребление и съдържа редица неравноправни клаузи".

По време на делото прокурорът заяви, че счита жалбата на министъра за неоснователна и че поддържа становището на първоинстанционния съд.