Назад

Разширяват гробището в столичния кв. "Връбница"

14.05.2020 г., с. 6

Разширяват гробището в столичния кв. "Връбница"

Решение за безвъзмездно прехвърляне на държавни имоти на Столична община прие МС вчера.

Поземлените имоти са два и се намират в столичния район „Връбница“. Безвъзмездното прехвърляне е с цел изграждане на гробищен парк при съобразяване на законодателството и правилата в област на държавните помощи.

Съгласно друго правителствено решение се предоставя за управление имот - публична държавна собственост, на Министерството на регионалното развитие. Имотът се намира в столичния район „Оборище“ и представлява терен с площ 703 кв. м, заедно с 3-етажна административна сграда и сутерен и едноетажна админисфативна сграда на 1 етаж. Досега имотът е бил в управление на Държавната комисия по сигурност на информацията, но е с отпаднала за ведомството нужда. Необходим е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на функциите му.