Назад

Прокуратурата: "КЕВР да не допуска неоснователно поскъпване на ток и парно"

23.04.2020 г., стр. 6

Върховната административна прокуратура е отправила официално писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране, с което иска тя стриктно да упражни правомощията си за регулиране на цените, за да не се допуснат неоснователни повишения на електрическата и топлинната енергия. Покуратурата е сезирала КЕВР по повод публикации в медиите, в които се съдържат данни за заявени искания за повишаване на цената на топлинната и електрическата енергия.

По-рано стана известно, че КЕВР ще провери дали общинската "Топлофикация София" е завишавала сметките за март. Комисията се е сезирала по подадени сигнали и медийни публикации за оплаквания от клиенти на дружеството. За това КЕВР ще провери как парното е формирало ценообразуването на сметките за миналия месец. Резултатите ще бъдат публично обявени след приключването на инспекцията. В случай, че бъдат констатирани нарушения на топлофикационното дружество, комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

Дружеството пък увери, че априлските сметки за парно ще са с 26,5 на сто по-ниски заради намалената цена на газа с близо 43%. Освен това, след като им бъдат определени по-ниските цени за периода от 5 август м.г. до края на март, потребителите ще си получат надвзетите суми. За абонатите с прогнозни сметки на база миналогодишното потребление парите ще се връщат чрез изравнителната сметка, а при тези с реален отчет - още в следващата сметка след извършване на преизчисленията на цената на парното.