Назад

Прогнози за развитие с хоризонти 2030 - 2040 - 2050 г.

29.04.2021 г., с. 7

 

Прогнози за развитие с хоризонти 2030 - 2040 - 2050 г.

 

Енергийните паспорти на кварталите в карта

 

Ще бъде основа за устойчиво планиране на инфраструктура в Столичната община

 

Постепенно ще навлязат алтернативни начини за отопление

 

Онлайн интерактивна карта с енергийните паспорти на кварталите и населените места в Столична община представи Общинското предприятие „Софияплан“. Тя показва актуалното състояние и прогнозите за енергийно развитие на съответния район с хоризонти 2030 -2040 -2050 година.

Всеки паспорт включва данни за енергопотреблението по видове източници, по количества и по дял на мерките за спестяване според спецификата на дадения квартал и очакванията за неговото развитие.

Целта е картата да се превърне в основа за устойчивото планиране на енергийната инфраструктура в Столичната община, обясняват от „Софияплан“.

Според изследването, на базата на което е направена картата, потреблението на енергия в България нараства плавно през последните две десетилетия с над 20%. Увеличението се дължи на повишаване на стандарта на живот, купуване на нови уреди и охлаждането на домакинствата.

Прогнозата за сумарно потребление на енергия в СО е, че въпреки увеличаване на броя на консуматорите, през 2030 г. то ще намалее до 5,5 млн. МВтч/г, а през 2050 г. до 5,4 млн. МВтч/г. при сегашно ниво на потреблението от 5,66 млн. МВтч/г.

Планира се постепенна трансформация на топлоцентралите с въвеждане на нови екологични технологии и повишаване на производството на електроенергия от тях. Към 2050 г. се очаква спад в използването на централизирана топлоенергия за отопление и гореща вода, как-то и увеличаване на потреблението на възобновяема енергия от слънчеви панели, аеротермални и геотермални източници.