Назад

Правят „острови“ за събиране на отпадъци в още четири района


17.12.2020 г., с. 6

 

СОС ГЛАСУВА ПРОЕКТА ДНЕС

Правят „острови“ за събиране на отпадъци в още четири района

 

След успешното реализиране на пилотен проект в район „Надежда“, при който са изградени „зелени острови“ за разделно събиране на отпадъци, Столичната община планира да разшири тази система в още четири района, съобщават от общината.

Пилотно системата ще бъде реализирана в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Красна поляна“, съобщи БТА. Днес Столичният общински съвет на свое заседание трябва да гласува решението за проекта.

Към момента подобна система има в „Надежда“, където 300 домакинства изхвърлят разделно отпадъците си. Цветните контейнери са поставени в „зелен остров“ в междублоково пространство, а достъп до тях имат само участващите в проекта семейства.

През 2017 г. Столичната община започна реализацията на проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Benefit As you Save - BAS), финансиран от ОП „Балкани - Средиземно море (2014-2020)“ на ЕС. В резултат на пилотната инициатива се установи високо качество на разделно събиране на отпадъци, отсъствие на примеси, както и намаляване на количеството общ смесен отпадък и отсъствието на рециклируеми отпадъци в него.

Разделното събиране на биоотпадъци от домакинствата също така пренасочва хранителните отпадъци, които понастоящем попадат в смесения битов отпадък и оттам - в съоръжението за механично и биологично третиране, към инсталацията за анаеробно разграждане и производство на био-газ. Така не само се спестяват средства, но и се произвежда зелена енергия в съответствие с принципите на кръговата икономика. По този начин се спомага за преминаване към прилагане на политиката за устойчиво управление на отпадъците, насочена към превръщане на отпадъците в ресурс.