Назад

Ползваме през интернет 12 нови услуги в София


17.12.2020 г., с. 10

 

Ползваме през интернет 12 нови услуги в София        

Издават онлайн разрешение за строеж

Хората и фирмите ще взимат електронни скици за недвижими имоти

Онлайн визи за проектиране

 

Цели 12 нови електронни услуги, свързани с устройство на територията, могат да заявят хората и бизнесът в София чрез Портала на Държавна агенция „Електронно управление“. Една от тях е онлайн разрешение за строеж в столицата. Услугите могат да бъдат заявени на следния адрес unifiedmodel.egov.bg.

Освен разрешение за строеж, онлайн може да се заявят скици за недвижими имоти, разрешение за изработване на подробни устройствени планове или констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж. Строителите може да поискат и онлайн виза за проектиране или онлайн разрешение за изработването на план-извадка от подробен устройствен план или проекти за изменение на подробни устройствени планове, издаване на разрешително за използване на язовири, микроязовири и минерални води.

Презаверяването на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока, също може да бъде издадено електронно. Останалите нови електронни услуги са - заверяване на преписи от документи и копия от планове и издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет. Под всяка услуга на сайта е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставянето ѝ.