Назад

Подават документи за лични асистенти онлайн в София


08.04.2021 г., с. 6

 

Подават документи за лични асистенти онлайн в София

 

Столичният общински съвет ще разгледа предложение за промени в наредбата за "Асистенти за независим живот" с цел дигитализиране и оптимизиране на услугата, съобщават от съвета. Административната дейност е свързана с издаването на индивидуални актове на лица с увреждания, които желаят да получат асистентско съдействие от Столичната община. Предлаганите промени целят да увеличат начините за упражняване на правата на хората с увреждания, като се въведе възможност за електронно подаване и получаване на документи.

С предлаганите промени кандидатите за ползватели на социалните услуги "Асистенти за независим живот" и кандидатите за асистенти, както и текущите ползватели и асистенти ще имат възможност да подават и получават документи и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис. Това включва подаване по електронен път на заявление и придружаващите документи за кандидатстване за всяка една от услугите; заявление за промяна в обстоятелствата от ползвателите и кандидатите за ползватели; заявление от кандидатите за асистенти. По електронен път ще може да се получават решенията на комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ; сметки за изплатените суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ на асистентите, информират от СОС.