Назад

Под лупа: 86 000 работещи в София ще пострадат заради COVID-19

26.03.2020 г., стр. 2

Столицата може да поеме новосъздадената безработица, се посочва в доклад на СОАПИ

Мария Нинова

Поне 86 000 работници в София ще пострадат от извънредното положение в страната, обявено заради коронавируса. Това се посочва в доклад за ефекта от COVID-19 върху икономиката на София, изготвен от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и звено „Дигитализация“ към кметството.

В момента работещите в столицата са над 650 000.

„Очакват се поне 86 000 моментално засегнати от извънредното положение работници, които ще се сблъскат с моментален ефект от по-малко работа и липса на доход. Тук не включваме служителите, които работят от вкъщи - те също са непосредствено засегнати, но не губят моментално доход“, се посочва в доклада.

НАЙ-ТЕЖЪК УДАР ОТ ПАНДЕМИЯТА ЩЕ ПОНЕСАТ РАБОТНИЦИТЕ

в хотели и ресторанти, където са наети 35 хиляди души. Силно засегнати ще бъдат и секторите култура и спорт, където работят 10 хиляди души.

Средно засегнати се очертава да бъдат лицата в преработващата промишленост, строителството, търговията и транспорта. „Промишлеността все още работи, но прекъсването на веригите на доставки, както и общото свиване на търсенето на големите експортни пазари ще имат негативен ефект през 2020 г. В строителството ударът също не е толкова силен, тъй като работата по обектите не е забранена. По-сериозен е ударът върху търговията със стоки, различни от хранителни. Търговията с луксозни стоки е най-засегната“, се анализира в доклада.

Относно градския транспорт се посочва, че продължава работа със същия интензитет, но намаляват приходите поради спада на ползвателите.

Според анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), цитиран в доклада, на този етап глобална рецесия изглежда много вероятна, като

ТОЧНИЯТ Й ОБЕМ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ЩЕ ЗАВИСИ

от броя заразени и продължителността на карантината. Очаква се свиване на БВП на столицата с 1 -3% за 2020 г. „Ако вземем за аналог икономическата криза от 2008, където се наблюдаваше по-омекотен ефект в България, последван от по-бавно възстановяване, имаме всички основания да предполагаме, че днес, след 12 години членство в ЕС, ефектът от евентуална икономическа рецесия ще е много по-близък до случващото се в Европа. Това важи с особена сила за София, чиято икономика е с много по-висока степен на обвързаност с тази на ЕС“, заявяват от ИПИ.

В доклада се припомня, че София има най-добрия пазар на труда в България с под 2% безработица и заетост от близо 80% от населението в активна възраст към края на 2019 г. Според ИПИ това означава, че съчетано с големия брой свободни работни места и повишеното търсене на труд, особено във високотехнологичния сектор, столицата има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица.

От особена важност в месеците след края на извънредното положение се очаква да бъдат програмите за преквалификация и институциите за обучение на възрастни.