Назад

Район „Надежда“ с коридор на здравето


15.03.2021 г., с. 7

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ

Район „Надежда“ с коридор на здравето

Зелени проекти като в Порто и Нант

 

Общинските съветници от Столичния общински съвет ще разгледат този четвъртък на свое заседание проект на Урбанистична концепция за градско обновяване с участието на местните общности „Зелен коридор на здравето“ в район „Надежда“.

В доклада на главния архитект на София Здравко Здравков се казва, че „чрез проектиране и реализиране на „Зелен коридор на здравето“ (ЗКЗ) - мащабна базирана на природата иновативна структура, която интегрира множество тематично свързани проекти - инфраструктурни подобекти и „меки мерки“, които ще осигурят устойчивост и ще мобилизират участници и ресурси за постигане на социална кохезия“. Арх. Здравков отбелязва, че освен в София, „Зелените коридори на здравето“ се планират и ще бъдат изградени от европейски градове като Порто и Нант. Целта на проекта е да се направи пространствена връзка между парк „Надежда“ и Северния парк. Бюджетът на Столична община по проект URBINAT - URBan-InnovativeNATure е в размер на 1 191 930 евро.