Назад

Спасяват дружество „Чистота Искър“


13.01.2021 г., с. 9

 

План

Спасяват дружество „Чистота Искър“

По-голям капацитет и повече дейности

 

Общинското дружество „Чистота Искър“ да разшири своята дейност и да изпълни бизнес план, който да му гарантира устойчивост и развитие през следващите 5 години. Предложението за оздравяване е направено от общинските съветници Николай Стойнев и Стефан Марков от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет и предстои да бъде гледано на заседанието на 14 януари, съобщиха от СОС. Докладът разглежда два основни варианта за бъдещето на „Чистота Искър“ като при първия се запазва досегашния основен предмет на дейност - сметосъбиране и извозване на отпадъци. Прогнозата при този план е, че това ще доведе до затихващи функции на дружеството.

Вторият вариант предвижда увеличаване на капацитета и разширяване на дейностите като почистване на реки и речни корита, разделно събиране, както и строителство, почистване и поддържане на паркове и зелени площи, на спортни площадки, включително залесяване, озеленяване и произвеждане на компост.