Назад

Първолаци кандидатстват за 500 паралелки в София

21.04.2020 г., стр. 6

Кампанията за кандидатстване в първи клас в София започва днес и ще се проведе онлайн.

Малко над 500 паралелки в столичните училище ще приемат първолаци тази година. Заявленията за кандидатстване са качени на страниците на самите училища. Там са посочени редът и начинът за приемането им - с електронна система на училището или по имейл. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на школото.

Родителите могат да си изкарат по електронен път и необходимите допълнителни документи като удостоверения за гражданско състояние и адрес. И тази година с преимущество ще бъдат приемани децата, които живеят в прилежащия район на училището. Той е описан на сайта на всяко от школата.

Местата за първокласници в столицата са напълно достатъчни, за да бъдат приети всички деца, увериха от общината. Паралелките са малко над 500 по 22-а ученици, като има възможност броят да бъде увеличен до 24 в паралелка.

Първото класиране ще бъде обявено на 1 юни в 17 ч. От 2 до 5 юни ще се проведе записването на приетите. На 8 юни ще бъдат обявени и свободните места за второ класиране.