Назад

Отвориха системата за прием в забавачки


14.05.2021 г., с. 9

 

Класирането на малчуганите е отложено за 17 май           

Отвориха системата за прием в забавачки

До 18 часа в събота родителите могат да добавят данни

За първи път има и критерий "уседналост"

 

До 18 часа в събота (15 май) софийската система за кандидатстване за прием в общинските детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата ще бъде отворена за преглед на заявените данни за всички родители.

Причината за отварянето на системата и отлагане на класацията е, че в част от профилите липсва заявен или потвърден адрес, който да се ползва за класирането. Критерият „уседналост“ беше въведен за пръв път с решение на Столичен общински съвет през тази година и всеки родител има право да заяви както своите настоящ и постоянен адрес, така и този на детето. След това той има възможност да избере този адрес, който носи най-голям брой точки за конкретната детска градина/ясла, за която кандидатства. Липсата на този критерий при част от децата би довел до непълен общ брой точки за класиране. С цел всяко дете да получи коректния брой точки по всички общи критерии, родителите имат възможност да прегледат профила и при нужда да допълнят липсващото заявяване на адрес.

В помощ на родителите е разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии за повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ Общ критерий.

От общината призоваха родителите, които чиито деца кандидатстват за прием в детска градина, ясла или подготвителна група в училище, да направят проверка на данните.

Класирането ще се проведе на 17 май от 17 ч. под граждански контрол.