Назад

Отварят наново приема в градини заради грешки


14.05.2021 г., с. 4

 

Отварят наново приема в градини заради грешки

Родители не потвърдили адресната регистрация в електронната система и по новите правила за уседналост в столицата децата няма как да влязат

 

ДАРИНКА ИЛИЕВА        

Първото класиране за детските градини, яслите и подготвителните групи в София се отлага и вместо в петък ще бъде обявено в понеделник.

От четвъртък до 18 ч в събота системата за кандидатстване за прием в общинските детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата отново е отворена за преглед на заявените данни за всички родители, съобщиха от Столичната община.

При проверка на заявените от родителите критерии за класиране експерти от дирекциите „Информационни технологии“ и „Образование“ са установили, че в част от профилите липсва заявен или потвърден адрес, който да се ползва за класирането. По информация на „24 часа“ подобни данни липсват за немалко от регистрираните в системата деца.

Критерият „уседналост“ беше въведен с решение на Столичния общински съвет и за първи път той ще бъде водещ при класирането за новата учебна 2021/2022 г. Така тази година всеки родител има право да заяви както своя настоящ и постоянен адрес, така и този на детето. След това той има възможност да избере този адрес, който носи най-голям брой точки за конкретната детска градина, за която кандидатства.

Липсата на този критерий при част от децата би довел до непълен общ брой точки за класиране. Системата се отваря отново с цел всяко дете да получи коректния брой точки по всички общи критерии, родителите имат възможност да прегледат профила и при нужда да допълнят липсващото заявяване на адрес до събота, подчертаха от общината.

В помощ на родителите е разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии, за повече яснота. Той ще се появява под името му само в случай на липсващ общ критерии.

Молим всички родители, които са подали кандидатури за прием в детска градина, ясла или подготвителна група в училище, да направят преглед на профила до 18 ч. на 15 май. В случай че детето вече посещава детска градина или ясла, този преглед на профила не е необходим, уточняват от общината.

При въпроси всеки родител може да се свърже с дирекция „Образование“ на телефони 02 9433183; 02 8468458; 02 9810744 от 9 до 17,30 ч, включително и в събота.

Първото класиране ще се проведе на 17 май под граждански контрол.

За него вече бяха обявени над 13 000 свободни места. За яслена и първа градинска група водещ критерий е постоянен или настоящ адрес на родителя, а за втора, трета и четвърта група в детските градини и подготвителните групи в училищата - този на детето. Изискването за адрес в столицата е обвързано с определени срокове - през последните над 3 г., от 1 до 3 г. и до 1 г. Най-много точки носи постоянният адрес през последните над 3 г. - 4.