Назад

Отварят детски градини в блоковете

Забавачките ще са с отделни входове

 

Райна Харалампиева

Детски градини ще се отварят в жилищни блокове и други сгради. Това предвиждат промените в наредбата за поддържането им, пуснати за повторно обществено обсъждане. Според проекта, ако детската градина е в жилищна или административна сграда, ще има отделен вход за нея и пожарната безопасност трябва да е подсилена.

От регионалното министерство аргументират промените в наредбата с възможността да се се намали недостигът на места в детските ясли и градини. Според действащите сега изисквания детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Затова се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им. Детската градина ще може да ползва полу-подземни и подземни пространства за обслужващи помещения.

Ще трябва да се осигурят зони с възможност за поетажно преместване на хора при пожар или авария. Забавачките ще са оборудвани с предпазни парапети на балкони и тераси с цел обезопасяване срещу възможно падане, които ще се проектират с височина най-малко 1,05 метра за обезопасяване срещу падане от височини до 20 метра и с височина най-малко 1,20 метра за обезопасяване срещу падане от височини над 20 метра. Оградата на детското заведение се предвижда с минимална височина 1,6 метра. Когато то е разположено в част от сграда, се допуска частично ограждане на площта от двора, ползван от детската градина или ясла. Не се допускат изцяло плътни огради. Според действащите изисквания детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти.

В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Затова се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им.