Назад

Отложиха уседналостта за прием в забавачки

15.07.2020 г., с. 4

 

Отложиха уседналостта за прием в забавачки

 

Деси Виолетова

Столичната община за пореден път промени правилата за прием в детски градини и ясли. Съветници от ГЕРБ ре-шиха да отложат влизането в сила на критерия, който предвиждаше предимство за родители, живеещи по-дълго време в София. Уседналостта трябваше да важи за прием от септември, когато вече са преминали основните класирания за забавачките. След бурни дискусии с родители общината реши да отложи критерия за учебната 2021-2022 г.

Нова наредба ще бъде предложена за обсъждане през септември. В нея се предвижда за прием да се взема предвид адресът не на родителите, а на детето, както е сега в училищата. В момента при кандидатстване в детска градини родителите имаха възможност да избират по-благоприятния адрес - на бащата или майката, ако те са различни. От следващата година вече ще се кандидатства само с адреса, на който е записано детето. Допълнително ще се прецени колко дълга да е уседналостта и колко точки да носи. Новото е, че ще бъдат уеднаквени правилата за прием в детските градини с ясли и в самостоятелните ясли, които са в системата на здравеопазването. По предложение на Диян Стаматов, директор на 119 СУ и общински съветник от ГЕРБ, част от незаетите места, предвидени за деца с хронични заболявания и СОП, ще се обявяват за свободни по общия ред за първо текущо класиране, което обикновено е през септември. ДУМА припомня, че правилата за прием се променят от общината всяка година.