Назад

От 64 проверки на строителни обекти само 2 с нарушения за замърсяване


21.12.2020 г., с. 6

 

В СОФИЯ:

От 64 проверки на строителни обекти само 2 с нарушения за замърсяване

 

Само два строителни обекта са санкционирани за неспазване на хигиена в района по време на проверките, които извършиха служители на Столичния инспекторат в събота. От общо 64 извършени проверки повечето от строежите са били изрядни в изискванията да се измиват гумите на тежкотоварните камиони, както и да не се разхвърлят материали извън оградата на обекта.

Нарушителите са в район „Люлин“ за замърсени прилежащи площи с отпадъци на ул. „Г. Ноев“ и ул. „Партений Зографски“, за което са наложени санкции на техническите ръководители на обектите. В някои райони като „Красна поляна“, „Надежда“ и „Младост“ е констатирано, че обектите не работят.

Проверките са част от ежедневния контрол.

От началото на месеца досега са направени 203 броя проверки на строителни обекти. За установени нарушения, свързани със замърсяване, са съставени 47 акта за установяване на административни нарушения.