Назад

Още пари за транспорт и осветление в София


15.10.2020 г., с. 10

 

Още пари за транспорт и осветление в София

Без затягане на мерките приходите през 2021 г. щели да се изпълнят

 

ДАРИНКА ИЛИЕВА

До петък в СОС ще бъде внесена втора актуализация на бюджет 2020, след като през април той вече бе коригиран с 23 млн. лв. Предвиждат се с 4 млн. лв. повече за най-пострадалия от кризата сектор - градския транспорт. 1,2 млн. лв. повече ще има за улично осветление и пътна маркировка. С част от средствата, отпуснати от правителството за нови детски градини, ще стартира изграждането на 3 сгради и ще продължи работата по други 8, обясни зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов.

Отчита се основно намаление в неданъчните приходи и средствата от приватизация. „Около 3,8 млн. лв. по-малко очакваме от строителни разрешителни, имаше временно разколебаване на пазара, но сега наблюдаваме   стабилизиране", каза Барбалов.

Два сценария за икономиката на София през 2021 г. прогнозира Институтът за пазарна икономика.

Единият е по-лек и би се случил, ако ситуацията е близка до тази от това лято - има пандемия, но мерките са леки и без ограничения на стопанската активност. Големите приходоизточници в бюджета на Столична община - облагането на имуществото и такса битови отпадъци, нямало да бъдат тежко ударени. Щели да се изпълнят и приходите от такси за детските ясли и градини.

Вторият е при строги мерки. Това означава отлагане на плащания, въвеждане на облекчения и силно негативен ефект върху бюджета с неизбежна актуализация. Щели да намалеят приходите от данъка за придобиване на имущество и от общинските такси.